Vitiligo centar Vitilab, Vojvode Micka Krstića 14, Beograd, Tel: (+381)604346787

 

nedelja, 29 avgust 2021 14:27

Da li imate dovoljno vitamina D u organizmu? I šta ako nemate?

Sve do pojave Covid-19 virusa, vitamin D je bio (nepravedno) zapostavljen, da bi u poslednje vreme došao na prvo mesto, kao jedan od  vitamina koji su najvažniji za odbranu našeg imunog sistema. 

Nivo vitamina D u najvećoj meri zavisi od toga da li smo i koliko u mogućnosti da se izlažemo suncu. 

Budući da je u novijim studijama dokazano štetno delovanje dugog sunčanja, u tome možda treba potražiti i jedan od razloga zbog kojih je deficit vitamina D postao česta pojava.

 Ljudi koji imaju vitiligo, u najvećem broju slučajeva imaju i nedostatak vitamina D. Ozbiljan nedostatak, uostalom kao i kod drugih autoimunih stanja. 

Iz ličnog iskustva i višegodišnje prakse, znali smo da se na nedostatak vitamina D ne obraća posebna pažnja, iako je jedan od ključnih faktora koji mogu usporiti dalje širenje vitiliga i pomoći povratku pigmenta. 

To je bio jedan od glavnih razloga koji nas je naveo da dodatno ispitamo ulogu vitamina D u tretmanu vitiliga. Prikupili smo podatke od 1.000 naših korisnika, koji su već započeli tretman i došli smo do saznanja da ogroman procenat ispitanika ima prilično nizak nivo vitamina D.

Očekivano je pomisliti da je nivo ovog vitamina kod svih niži u zimskom periodu, kada nema sunca. Međutim, kod osoba sa vitiligom, vitamin D je izuzetno nizak, bez obzira na godišnje doba.

Prevedeno u procente, 91% testiranih osoba je imalo vitamin D ispod referentne vrednosti (75-250 nmol/l), od njih 63% ispod 30nmol/l, što predstavlja ozbiljan deficit.

Nakon 3 meseca suplementacije vitaminom D, došlo je do povećanja vrednosti, ali smo uočili i druge promene. Osim poboljšanja opšteg stanja (što može biti i subjektivan utisak), bilo je evidentno i poboljšanje stanja u vezi vitiliga.

Kod većine, vitiligo je prestao da se širi (89%), dok je kod jednog dela (11%) došlo do obnavljanja pigmenta i na depigmentiranim površinama (na kojima u tom periodu nisu koristili nikakav topikalni preparat).

Upravo zbog toga, jedna od preporuka prilikom započinjanja tretmana našim preparatom je da se proveri nivo vitamina D u krvi (uz preporučene analize za ostale parametre).

Važno je napomenuti da nije preporučljivo samoinicijativno doziranje vitamina D, pre svega je potrebno uraditi analizu i nakon toga se posavetovati u vezi suplementacije (ako je potrebna) sa doktorom ili farmaceutom (kod nas u DM Pharmalabu suplementaciju će predložiti naš imunolog).

Ukoliko uzmemo u obzir da svi problemi sa kožom potiču od nekog disbalansa u organizmu, potrebno je obratiti pažnju i otkloniti mogući uzrok.

Iako vitamin D nije jedini faktor u tretmanu lečenja vitiliga, jedan je od najvažnijih i sigurno je da će povećanje njegovog nivoa dovesti do boljih i bržih rezultata u repigmentaciji. Stoga ga ne zaboravite!

https://lolamagazin.com/2021/02/12/da-li-imate-dovoljno-vitamina-d-u-organizmu-i-sta-ako-nemate/